top of page

Servicii Contabile

Contabilitate Iasi Expert Contabil CECCAR Servicii Financiare

Infiintare Firma

Procesul de înființare a unei firme în România poate fi complex și plin de detalii legale și administrative. Cabinetul de Contabilitate FICO oferă servicii de asistență și reprezentare pentru înființarea firmelor, ajutând antreprenorii să parcurgă toate etapele necesare în mod eficient și conform cu reglementările în vigoare. Iată cum funcționează serviciul de Înființare a Firmei oferit de Cabinetul de Contabilitate FICO:
1. **Consultanță înainte de înființare:** Cabinetul de Contabilitate FICO va oferi consultanță privind structura juridică a firmei, forma de organizare, modalitățile de capitalizare și alte aspecte legate de înființare. Acest pas este esențial pentru a lua decizii informate și pentru a alege cea mai potrivită opțiune pentru afacerea dvs.
2. **Elaborarea actelor de înființare:** Cabinetul va ajuta la elaborarea actelor de înființare, inclusiv actul constitutiv, statutul firmei și orice alte documente necesare în funcție de forma de organizare aleasă (SRL, SA etc.).
3. **Depunerea actelor la Registrul Comerțului:** Cabinetul de Contabilitate FICO va depune toate documentele necesare pentru înființarea firmei la Registrul Comerțului. Acest pas este crucial pentru a obține înregistrarea oficială a firmei.
4. **Obținerea codurilor fiscale și altele:** Cabinetul va obține codurile fiscale și alte identificări necesare pentru firma nou-înființată, precum și alte autorizări sau licențe specifice domeniului de activitate.
5. **Deschiderea conturilor bancare:** Cabinetul poate asista în deschiderea conturilor bancare necesare pentru funcționarea firmei și pentru gestionarea tranzacțiilor financiare.
6. **Asistență în pregătirea documentelor:** Cabinetul va ajuta în pregătirea oricăror alte documente necesare pentru înființarea firmei, cum ar fi acordurile de asociere, contractele de închiriere sau alte înțelegeri relevante.
7. **Consultanță și asistență post-înființare:** După înregistrarea firmei, Cabinetul de Contabilitate FICO poate continua să ofere consultanță și asistență în gestionarea aspectelor legate de administrația firmei, raportarea financiară și fiscală și alte obligații legale.
Înființarea unei firme implică respectarea unui set complex de reguli și proceduri, iar alegerea serviciilor oferite de Cabinetul de Contabilitate FICO poate ajuta antreprenorii să navigheze cu succes prin acest proces. Experiența și expertiza echipei de la Cabinetul FICO pot aduce un plus de încredere și siguranță în momentul înființării afacerii dumneavoastră.

Two

Intocmire si depunere declaratii

Cabinetul de Contabilitate FICO din Iași: Expertiză și Eficiență în Intocmirea și Depunerea Declarațiilor Fiscale
Într-o lume economică în continuă schimbare, gestionarea corectă și eficientă a declarațiilor fiscale este esențială pentru succesul oricărei afaceri. Cabinetul de Contabilitate FICO din Iași se remarcă prin serviciile sale de înaltă calitate în domeniul intocmirii și depunerii declarațiilor fiscale, asigurându-se că clienții săi își îndeplinesc obligațiile legale în mod precis și oportun.
Cu o experiență vastă în domeniul financiar-contabil începând din 2007, echipa de experți contabili de la Cabinetul FICO aduce cunoștințe profunde și expertiză în fiecare aspect al intocmirii și depunerii declarațiilor fiscale. Acest lucru este deosebit de important, având în vedere complexitatea în creștere a legislației fiscale din România.
Un avantaj semnificativ pe care îl oferă Cabinetul de Contabilitate FICO constă în capacitatea sa de a se adapta nevoilor unice ale fiecărui client. Indiferent de forma juridică a afacerii – fie că este vorba despre Persoană Fizică Autorizată (PFA), Societate cu Răspundere Limitată (SRL), sau altă structură – experții contabili ai Cabinetului FICO au cunoștințele și competențele necesare pentru a intocmi și depune declarațiile fiscale în conformitate cu legislația specifică fiecărei entități.
Un alt punct forte al Cabinetului FICO este utilizarea de tehnologii moderne și programe software avansate, cum ar fi WINMENTOR, SAGA și NEXUS. Aceste instrumente permit o gestionare eficientă a datelor financiare și o precizie sporită în intocmirea declarațiilor fiscale, reducând riscul erorilor și a neconcordanțelor.
Pe lângă intocmirea și depunerea declarațiilor fiscale, Cabinetul FICO oferă și consultanță fiscală specializată. Aceasta include optimizarea fiscală în conformitate cu legislația în vigoare, identificarea oportunităților de economisire fiscală și oferirea de sfaturi practice pentru minimizarea riscurilor fiscale.
Un alt aspect remarcabil este abordarea transparentă și comunicarea eficientă cu clienții. Cabinetul FICO înțelege importanța comunicării regulate și furnizării de informații clare legate de stadiul intocmirii și depunerii declarațiilor fiscale. Aceasta asigură clienții că sunt la curent cu situația financiară și fiscală a afacerii lor și că pot lua decizii informate.
În concluzie, Cabinetul de Contabilitate FICO din Iași se impune ca un partener de încredere în gestionarea declarațiilor fiscale pentru diverse tipuri de afaceri. Prin experiența sa îndelungată, expertiza vastă și abordarea personalizată, Cabinetul FICO adaugă plus valoare afacerilor clienților săi, asigurându-se că aceștia își îndeplinesc obligațiile fiscale într-un mod eficient și precis.

Three

Intocmire rapoarte lunare de activitate

În cadrul mediului de afaceri dinamic de astăzi, monitorizarea activităților și evaluarea performanței lunare sunt esențiale pentru luarea deciziilor informate. Cabinetul de Contabilitate FICO din Iași oferă servicii specializate de intocmire a rapoartelor lunare de activitate, asigurându-vă că sunteți mereu conectat la evoluția și rezultatele afacerii dumneavoastră.
Cu o experiență solidă dobândită începând din 2007 în domeniul financiar-contabil, echipa de experți contabili de la Cabinetul FICO aduce cunoștințe profunde și expertiză în întocmirea rapoartelor lunare. Această abordare se bazează pe înțelegerea individuală a afacerii dumneavoastră, adaptându-se cerințelor specifice ale fiecărei companii.
Cabinetul FICO folosește tehnologii avansate și programe software de ultimă generație, precum WINMENTOR, SAGA și NEXUS, pentru a asigura o colectare precisă și eficientă a datelor. Acest lucru contribuie la generarea rapoartelor lunare de activitate cu acuratețe și la timp, oferindu-vă informațiile necesare pentru a evalua performanța și a identifica tendințele.
Un aspect remarcabil al serviciilor oferite de Cabinetul FICO constă în abordarea sa personalizată și în comunicarea eficientă cu clienții. Echipa înțelege importanța detaliilor și a clarității în întocmirea rapoartelor lunare, asigurându-se că fiecare aspect relevant este prezentat în mod corespunzător și ușor de înțeles.
În plus, Cabinetul FICO vă oferă expertiză în interpretarea datelor și furnizează analize detaliate ale rezultatelor. Aceasta vă permite să identificați punctele forte și să abordați eventualele provocări pentru a vă optimiza operațiunile și a lua decizii strategice informate.
În concluzie, Cabinetul de Contabilitate FICO din Iași este un partener de încredere pentru intocmirea rapoartelor lunare de activitate. Prin combinarea experienței bogate, a tehnologiilor avansate și a comunicării eficiente, Cabinetul FICO vă oferă instrumentele necesare pentru a vă monitoriza afacerea în detaliu, facilitând procesul decizional și contribuind la succesul pe termen lung al companiei dumneavoastră.

Four

Optimizarea impozitelor de plata

Optimizarea taxelor și impozitelor de plată reprezintă un aspect esențial al gestionării financiare a unei companii. Cabinetul de Contabilitate FICO oferă servicii specializate în acest domeniu, contribuind la minimizarea cheltuielilor fiscale legale și la maximizarea eficienței fiscale a afacerii. Iată cum funcționează serviciul de Optimizare a Taxelor și Impozitelor de plată oferit de Cabinetul de Contabilitate FICO:
1. **Analiza situației fiscale:** Cabinetul de Contabilitate FICO va efectua o analiză detaliată a situației fiscale a companiei, examinând toate aspectele legate de impozite, taxe și contribuții sociale. Această analiză poate releva oportunități de optimizare și economii fiscale.
2. **Identificarea strategiilor de optimizare:** Pe baza analizei efectuate, cabinetul va identifica strategii și soluții legale de optimizare fiscală. Acestea pot include utilizarea adecvată a deductibilităților fiscale, aplicarea de regimuri fiscale speciale sau utilizarea structurilor fiscale eficiente.
3. **Consultanță fiscală personalizată:** Cabinetul de Contabilitate FICO va oferi consultanță personalizată pentru a ghida conducerea afacerii în luarea deciziilor fiscale corecte și informate. Aceasta poate include sfaturi legate de structura de impozitare, gestionarea cheltuielilor și alte strategii pentru minimizarea impozitelor.
4. **Planificare fiscală pe termen lung:** Cabinetul va ajuta compania să dezvolte o planificare fiscală pe termen lung, care să ia în considerare perspectivele de dezvoltare ale afacerii. Aceasta poate include recomandări pentru optimizarea impozitelor în funcție de schimbările previzionate în cadrul legislației fiscale.
5. **Asistență în relația cu autoritățile fiscale:** Cabinetul va reprezenta compania în relația cu autoritățile fiscale și va asigura că toate cerințele legale sunt îndeplinite corect și la timp. Acest lucru poate include răspunsuri la solicitările fiscale, pregătirea și depunerea declarațiilor fiscale și gestionarea eventualelor controale fiscale.
6. **Actualizarea constantă:** Cabinetul de Contabilitate FICO va monitoriza continuu schimbările legislative și va adapta strategiile de optimizare pentru a reflecta noile cerințe și oportunități fiscale.
Optimizarea taxelor și impozitelor de plată este un proces complex și necesită o înțelegere profundă a legislației fiscale și a specificului fiecărei afaceri. Alegerea Cabinetului de Contabilitate FICO pentru acest serviciu poate ajuta companiile să-și maximizeze eficiența fiscală și să reducă riscul de erori sau neconformități fiscale.

Five

Calcul Salarii

Calculul salariilor angajaților reprezintă un alt aspect esențial al activității unei companii, iar externalizarea acestui proces către un cabinet de contabilitate specializat, precum Cabinetul de Contabilitate FICO, poate aduce numeroase beneficii și asigură o gestionare eficientă a resurselor umane. Iată cum funcționează serviciul de Calcul Salarii oferit de Cabinetul de Contabilitate FICO:
1. **Colectarea și gestionarea datelor angajaților:** Cabinetul de Contabilitate FICO va colecta și gestiona datele personale și contractuale ale angajaților, precum și informațiile legate de orele lucrate, concedii, bonificații sau alte elemente care influențează salariile.
2. **Calculul salariilor:** Pe baza datelor colectate și a regulilor stabilite în contractele de muncă și legislația în vigoare, cabinetul va calcula salariile angajaților, inclusiv veniturile din salarii, contribuțiile sociale, impozitele și alte deduceri specifice.
3. **Emiterea borderourilor de plată:** După calcul, Cabinetul de Contabilitate FICO va emite borderourile de plată pentru fiecare angajat, detaliind suma netă de primit, deducerile efectuate și informațiile aferente.
4. **Gestionarea declarațiilor legale:** Cabinetul va asigura completarea și depunerea la termen a tuturor declarațiilor legale legate de salarii, cum ar fi declarațiile de asigurări sociale, declarațiile fiscale și alte documente cerute de autorități.
5. **Rezolvarea aspectelor legate de legislație:** Cabinetul de Contabilitate FICO are o echipă de specialiști care monitorizează schimbările legislative și se asigură că calculele salariale respectă întotdeauna reglementările în vigoare. În cazul unor modificări legislative sau interpretări noi, aceștia vor aduce ajustări corespunzătoare.
6. **Consiliere și răspunsuri la întrebări:** În cazul în care există nelămuriri sau întrebări legate de calculele salariale sau aspecte fiscale, angajatorul poate beneficia de servicii de consultanță și asistență oferite de Cabinetul de Contabilitate FICO.
Prin externalizarea serviciului de Calcul Salarii către Cabinetul de Contabilitate FICO, companiile pot economisi timp și resurse prețioase, reducând riscul de erori și asigurând că angajații sunt plătiți corect și conform legislației în vigoare. Acest lucru permite conducerii afacerii să se concentreze pe obiectivele de dezvoltare și pe îmbunătățirea performanței generale a companiei.

Six

Gestionarea Dosarelor de personal

Gestionarea dosarelor de personal, a contractelor de muncă și actualizarea evidenței în Revisal reprezintă elemente critice în administrarea resurselor umane ale unei companii. Cabinetul de Contabilitate FICO oferă servicii specializate pentru aceste aspecte, asigurând că toate documentele și procedurile legate de personal sunt gestionate în mod corespunzător și în conformitate cu legislația în vigoare. Iată cum funcționează serviciul de Gestionare a Dosarelor de Personal, Contractelor de Muncă și Actualizare în Revisal oferit de Cabinetul de Contabilitate FICO:
1. **Întocmirea și gestionarea dosarelor de personal:** Cabinetul va colecta și organiza toate documentele necesare pentru fiecare angajat, inclusiv copii ale actelor de identitate, diplome, contracte de muncă, fișe de aptitudini și orice alte documente relevante. Aceste dosare vor fi actualizate în mod regulat și păstrate într-un mod sigur și conform cu reglementările de protecție a datelor.
2. **Elaborarea și gestionarea contractelor de muncă:** Cabinetul va elabora și gestiona contractele de muncă pentru fiecare angajat, asigurându-se că acestea respectă toate cerințele legale și includ toate clauzele relevante, cum ar fi durata contractului, salariul, beneficiile și obligațiile părților.
3. **Actualizarea în Revisal:** Cabinetul va actualiza evidența în sistemul Revisal în mod corespunzător pentru a reflecta schimbările legate de angajați, cum ar fi modificări ale contractelor de muncă, salarii, poziții, ore de lucru sau orice altă informație relevantă. Aceasta asigură conformitatea cu cerințele legale și facilitează raportarea corectă către autoritățile competente.
4. **Monitorizarea termenelor și obligațiilor legale:** Cabinetul de Contabilitate FICO va monitoriza termenele legale pentru diverse obligații legate de personal, cum ar fi încheierea sau prelungirea contractelor de muncă, acordarea concediilor, raportarea către autorități etc.
5. **Asistență în cazul controalelor și auditurilor:** Cabinetul va oferi asistență și reprezentare în cazul unor controale sau audituri ale autorităților de muncă, asigurând că dosarele de personal și documentele sunt pregătite și organizate corespunzător pentru astfel de situații.
6. **Consultanță în domeniul legislației muncii:** Cabinetul de Contabilitate FICO poate oferi sfaturi și consultanță privind aspectele legate de legislația muncii, inclusiv modificările aduse legislației sau interpretările noi, pentru a asigura respectarea tuturor cerințelor legale.
Gestionarea dosarelor de personal, a contractelor de muncă și actualizarea evidenței în Revisal necesită atenție la detalii și cunoaștere profundă a legislației muncii și a procedurilor administrative. Prin alegerea serviciilor oferite de Cabinetul de Contabilitate FICO, companiile pot avea încredere că resursele umane sunt gestionate în mod eficient și conform cu cerințele legale, eliberând timp și resurse pentru alte priorități de afaceri.

Seven

Reprezentare in relatiile cu Institutiile Statului

Reprezentarea în relația cu instituțiile statului român este un aspect esențial al gestionării unei afaceri, în special în ceea ce privește aspectele legale, fiscale și administrative. Cabinetul de Contabilitate FICO oferă servicii specializate de reprezentare și asistență în relația cu instituțiile statului român, asigurând că compania respectă toate cerințele legale și beneficiază de expertiză în interacțiunea cu autoritățile. Iată cum funcționează serviciul de Reprezentare în Relația cu Instituțiile Statului Român oferit de Cabinetul de Contabilitate FICO:
1. **Comunicarea cu instituțiile guvernamentale și fiscale:** Cabinetul va reprezenta compania în relația cu instituțiile statului român, inclusiv Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Registrul Comerțului și alte autorități relevante. Aceasta include corespondența, completarea și depunerea declarațiilor fiscale și administrarea tuturor aspectelor legate de reglementările fiscale și comerciale.
2. **Răspuns la solicitările și controalele fiscale:** Cabinetul va pregăti și furniza răspunsurile la solicitările și cererile venite din partea autorităților fiscale și va reprezenta compania în cazul unor controale sau inspecții fiscale. Acest lucru asigură că toate documentele și informațiile necesare sunt furnizate corect și la timp.
3. **Asistență în situații de litigii:** În cazul unor situații de litigii sau conflicte cu autoritățile, Cabinetul de Contabilitate FICO poate oferi asistență și reprezentare în fața instanțelor fiscale sau administrative.
4. **Pregătirea și depunerea actelor și cererilor:** Cabinetul va pregăti și depune toate actele și cererile necesare în numele companiei către instituțiile statului român, asigurând că sunt completate și transmise corect și la termen.
5. **Consultanță privind schimbările legislative:** Cabinetul de Contabilitate FICO va monitoriza și analiza schimbările legislative și va oferi consultanță privind impactul acestor schimbări asupra afacerii. Aceasta ajută compania să se adapteze și să răspundă la noile cerințe legale.
6. **Gestionarea procedurilor administrative:** Cabinetul va asigura gestionarea corectă a procedurilor administrative, cum ar fi înregistrarea și actualizarea datelor companiei la Registrul Comerțului, depunerea bilanțurilor contabile la termen și îndeplinirea altor obligații legale.
Reprezentarea în relația cu instituțiile statului român este crucială pentru a asigura că afacerea funcționează în conformitate cu cerințele legale și pentru a evita eventualele probleme sau sancțiuni. Alegând serviciile de reprezentare oferite de Cabinetul de Contabilitate FICO, companiile pot beneficia de experiență și cunoștințe specializate în interacțiunea cu autoritățile, asigurându-se că toate aspectele legale și administrative sunt gestionate corespunzător.

Eight

Intocmire acte contabile complete

Într-o lume tot mai complexă din punct de vedere financiar, conducerea unei afaceri necesită o atenție sporită asupra aspectelor contabile. Întocmirea actelor contabile complete reprezintă un pas crucial pentru asigurarea transparenței și respectarea legislației fiscale în vigoare. Acesta este un motiv pentru care multe companii aleg să externalizeze serviciile contabile către cabinete specializate, precum Cabinetul de Contabilitate FICO.
Cabinetul de Contabilitate FICO se remarcă prin abordarea sa profesionistă și experiența vastă în domeniul financiar-contabil. Întocmirea actelor contabile complete presupune un proces complex, care implică mai multe etape esențiale. Printre acestea se numără:
1. **Colectarea datelor financiare:** În primul rând, cabinetul de contabilitate FICO va colecta toate documentele financiare relevante, precum facturi de achiziție și vânzare, chitanțe, borderouri de achiziții etc.
2. **Înregistrarea datelor:** După colectarea documentelor, urmează etapa de înregistrare a acestora în sistemul contabil. Acest proces este esențial pentru a reflecta cu exactitate tranzacțiile financiare ale companiei.
3. **Calcularea și înregistrarea TVA-ului:** În funcție de regimul fiscal în care se încadrează compania, Cabinetul de Contabilitate FICO va calcula și înregistra corect TVA-ul aferent tranzacțiilor.
4. **Întocmirea bilanțului contabil:** Bilanțul contabil oferă o imagine de ansamblu asupra situației financiare a companiei la un anumit moment de timp. Acesta include activele, pasivele și capitalurile proprii ale firmei.
5. **Elaborarea situațiilor financiare anuale:** Cabinetul de Contabilitate FICO va întocmi situațiile financiare anuale, cum ar fi bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, și anexe explicative. Aceste documente sunt necesare pentru a îndeplini obligațiile legale și pentru a furniza informații relevante interesanților externi.
6. **Depunerea declarațiilor fiscale:** În funcție de legislația în vigoare, Cabinetul de Contabilitate FICO va depune declarațiile fiscale lunare și anuale în numele companiei, asigurându-se că acestea sunt completate și transmise în conformitate cu termenele legale.
7. **Consultanță fiscală:** Pe lângă întocmirea actelor contabile complete, Cabinetul de Contabilitate FICO oferă și servicii de consultanță fiscală. Aceasta include sfaturi referitoare la optimizarea fiscală, interpretarea legislației fiscale și identificarea posibilelor economii.
În concluzie, alegerea Cabinetului de Contabilitate FICO pentru întocmirea actelor contabile complete aduce beneficii semnificative pentru o afacere. Profesionalismul, experiența și expertiza în domeniul financiar-contabil asigură corectitudinea și conformitatea cu legislația fiscală în vigoare, lăsând astfel antreprenorii să se concentreze pe dezvoltarea afacerii lor fără a se îngrijora de aspectele contabile complexe.

Servicii: Services
bottom of page